Veiligheid

Ons beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu moet ertoe bijdragen dat arbeidsongevallen en incidenten in ons bedrijf en op onze werven maximaal voorkomen worden.

Om dit te bereiken passen wij het VCA* veiligheidssysteem bij onze ruimdienst en ontstoppingsdienst toe waarbij wij de nodige middelen en tijd vrijmaken. Een van onze prioritaire doelstellingen in ons bedrijfsbeleid is de bescherming van onze medewerkers en personen die betrokken zijn met onze bedrijfswerkzaamheden.

Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden waar zorg wordt gedragen voor het welzijn van iedereen die bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken zijn.

Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van onze projecten houden wij steeds rekening met het voorkomen van persoonlijke letsels, materiële schade, gevaarlijke situaties en milieuschade.

Om de vooropgestelde doelstelling waar te maken, wordt ons personeel voortdurend bijgeschoold met interne en externe opleidingen.

Al onze wagens zijn uitgerust met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S) zoals handschoenen, oogbescherming, helmen en beschermende kleding. Voor het afzetten van de werkplek zijn er veiligheidspionnen en afzetlint, onze combiwagens zijn tevens voorzien van zwaailampen.

Voor werkzaamheden in riolen en besloten ruimten zijn wij in het bezit van adembeschermende middelen, meetapparatuur en veiligheidsverlichting op laagspanning.

Uiteraard worden al onze PBM’S  en gereedschappen gekeurd door een erkend organisme.

Voordat ons personeel een riool of besloten ruimte betreden wordt, controleert men eerst op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en gassen. Met behulp van rioolafsluiters worden delen van het riool afgesloten wanneer wij een riool betreden.