Vetput

Vetafscheidingsinstallaties moeten geplaatst worden waar organische vetten en oliën voorkomen, bijvoorbeeld in grootkeukens, restaurants en vleesverwerkende bedrijven.

Ze hebben als taak de in het afvalwater voorkomende plantaardige en dierlijke vetten en oliën, alsook de bezinkende stoffen, achter te houden. Zodoende worden problemen als verstoppingen van afvoerbuizen en bijkomende geurhinder voorkomen en worden tevens de gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties ontlast.

Met een vetafscheidingsinstallatie worden enkel vrij afscheidbare vetten en oliën en slib (bezinksel) opgevangen.

Werking

Een vetafscheider functioneert op een volledig gravitaire wijze volgens het principe van de zwaartekracht. Op basis van hun verschil in dichtheid met water en plantaardige en dierlijke vetten, zetten de zware bestanddelen zich af op de bodem van de afscheider (slibvangruimte). De lichte bestanddelen, zoals vetten en oliën, drijven op hun beurt aan het wateroppervlak (afscheidingsruimte). Het van vetten en slib ontdane afvalwater wordt afgeleid naar de riolering, al dan niet met behulp van een opvoerpomp.

De vetlaag en de sliblaag gaan aandikken, daarom dient de vetafscheider op regelmatige tijdstippen geledigd te worden met een speciale ledigingswagen, die de totale inhoud van de vetafscheider afvoert.

De afscheider moet vóór de ingebruikname met water gevuld worden tot aan de overloop van de afvoer.