Historiek

Als één der eersten in België startte Jozef Dekeyser in het jaar 1955 in de Korte Molenstraat (genaamd naar de windmolen Dekeyser) te Sint-Andries Brugge met zijn eerste huisvuilwagen. Gezien de nood bij de gemeenten aan privé-initiatief in de huisvuilophaling, bleek dit al vlug een succesverhaal te worden. Tot zijn eerste klanten behoorden de gemeenten Bredene, Menen, Wervik en Braine-l’Alleud, welke tot op heden nog steeds deel uitmaken van ons klantenbestand. Bijkomende activiteiten werden tevens opgestart: straatkolkenreinigingruim- en riooldienst en containerdienst.

In 1965 kwam de hoognodige versterking via ons vader, Robert Dekeyser. Onder zijn impuls werd de zaak verder uitgebreid. Door de fusies van de gemeenten in 1974 en de samenvoeging in intercommunales werd de schaalvergroting een feit. Dit resulteerde in een totale herstructurering van ons bedrijf. Teneinde een efficiënte service te verzekeren voor het steeds groeiend cliënteel drong zich een geografische spreiding op. Naast de vestiging in Brugge werden depots uitgebouwd in Menen, Poelkapelle, Roeselare, Moeskroen en Ninove.

Vanaf 1980 kwamen de 3 zonen Dirk, Rik en Luc in de zaak. Begin de jaren ’90 werden tal van familiale ondernemingen in onze sector overgenomen door multinationals. Dankzij onze flexibiliteit en de wil om ons familiaal karakter te behouden, konden wij ons toch blijven manifesteren in de afvalwereld.

De milieusector kent een enorme evolutie, welke wij niet aan ons laten voorbijgaan. De klanten vragen steeds meer naar een totale dienstverlening. Vanaf ’94 werd in de gemeenten en intercommunales de selectieve huis-à-huis ophaling ingevoerd voor diverse fracties zoals PMD en PK (systeem FostPlus). We werden aangesteld voor de ophaling van de FostPlus fracties voor het pilootproject Intercommunale Meetjesland.

Naast de contracten via (Europese) aanbesteding zijn we betrokken partij in diverse publiek – private samenwerkingen.

Sinds 1997 maken we samen met enkele andere partners deel uit van de gemengde intercommunale I.V.I.O. De betrokken bedrijven brengen hun complementaire ervaring en knowhow bij elkaar en bieden zich gezamenlijk aan als private partner en medevennoot in de gemengde structuur.

Bovendien richtten we in 2002 samen met twee andere partners Horizon Net op als concessionaris voor het afvalbeheer in de stad Knokke-Heist. In deze concessie spelen we een belangrijke rol gezien onze jarenlange ervaring met de specifieke kustproblematiek. Integraal afvalbeheer gaande van inzameling, containerparkbeheer, openbare reinheid, verwerking van afvalstoffen en de sensibilisering behoort er tot ons takenpakket.

Vanaf 1 januari 2006 worden we bovendien aangesteld door het Stadsbestuur van Ieper als concessionaris voor de full-diftar ophaling van GFT en restfractie, vegen van straten en pleinen, het ledigen van afvalkorven, riool- en kolkenreiniging,…

Al deze evoluties hebben ervoor gezorgd dat ons bedrijf op heden voor ongeveer 700.000 inwoners, verspreid over West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams- en Waals-Brabant, de ophaling huis-aan-huis verzorgt voor het restafval alsook selectieve fracties zoals PMD, papier & karton, GFT en grofvuil.

In opdracht van de industrie, KMO, instellingen, scholen, particulieren wordt zowel vast als vloeibaar afval verwijderd. Via afzetcontainers op afroep en rolcontainers met een vaste ophaalfrequentie worden de klanten op maat bediend.

Onze cleaningsafdeling omvat het reinigen van wc-putten, regenwaterputten, afvalputten allerhande en straatkolken in opdracht van diverse gemeentebesturen. Alsook de rioolreiniging al dan niet met camera-inspectie is één van onze troeven.

In 2002 werd in de industriezone Herdersbrug te Brugge een sorteercentrum operationeel. Continu wordt geïnvesteerd en geïnnoveerd in machines en logistiek.
Alle activiteiten worden uitgevoerd met speciale aandacht voor een veilige werkomgeving. Uit zorg voor dit aspect werden de nodige inspanningen geleverd tot het behalen van het VCA-veiligheidsattest.